hartvoorjeogen logo

HartVoorJeOgen.nl

GLAUCOOM

Raakt u het zicht kwijt?

Glaucoom is een aandoening aan de ogen, die langzaam een stukje zicht wegneemt. Het begint meestal bij de randen en mensen hebben dit vaak een tijd lang geeneens door. Het is zaak, hier snel bij te zijn – want ’terugdraaien’ is niet meer mogelijk. Voorkomen van verergeren wél.

Laat regelmatig uw ogen checken
bij de expert: Uw opticien!

Het is essentieel om regelmatig uw ogen te laten checken. Eigenlijk net als bij een tandcontrole door de tandarts. Hoe sneller we een bepaalde afwijking van de ogen ontdekken, hoe meer kans er is op een adequate behandeling van het probleem. Bij Glaucoom is dat zeker het geval, omdat de afbreuk aan het zicht niet te herstellen is.

Glaucoom, wat is dat eigenlijk?

Bij Glaucoom vermindert het zicht meestal heel geleidelijk, beginnend aan de randen van het gezichtsveld. Daarom merkt men het vaak pas laat op. Overigens kan bij acute glaucoom dit proces een stuk sneller gaan, vaak onder invloed van een hoge oogdruk.

Glaucoom
Glaucoom is een oogziekte waarbij de vezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Vaak komt dit door een verhoogde oogdruk. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat door het oog gevormd wordt naar de hersenen. Door het verloren gaan van oogzenuwvezels ontstaan blinde vlekken in het beeld. 

Chronische glaucoom: een langzaam proces
De symptomen zijn pijnloos en geven in het begin meestal geen klachten van gezichtsverlies. Uitval van het gezichtsveld aan het ene oog wordt dan nog ‘automatisch’ opgevangen door het andere oog.

Uitval vindt meestal plaatst aan de randen. Daardoor merkt men meestal pas dat er iets aan de hand is als de ziekte al gevorderd is en er daadwerkelijk klachten door het glaucoom ontstaan. De uitval van het gezichtsveld is dan groter geworden. Het midden van het gezichtsveld is nog scherp, maar de onscherpe rand wordt steeds breder. Dit heet kokerzien. Hierdoor zal iemand soms voorwerpen niet zien aankomen. Dit maakt bijvoorbeeld autorijden gevaarlijk. Ook werken op de computer gaat problemen geven, omdat de cursor of de muis niet op het beeldscherm gevonden worden. 

Er zijn twee soorten glaucoom: chronisch glaucoom en acuut glaucoom. Bij acuut glaucoom zijn de symptomen vaak duidelijker en kunnen aan één oog voorkomen. Vaak zijn dit:

  • Rood en dof oog
  • Een oog doet veel pijn
  • Wazig zicht
  • Ook ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken kunnen optreden. Deze heftige klachten worden veroorzaakt door een extreem hoge oogdruk

Erfelijk
Glaucoom is erfelijk. Komt het in uw familie voor, dan is het zeker zaak om uw ogen regelmatig te laten checken. Het oogziekenhuis geeft aan, dat dit vanaf 40 jaar geadviseerd wordt.

Glaucoom behandelen

Glaucoom is in bepaalde gevallen goed te behandelen, als het de behandeling van glaucoom tijdig wordt gestart. De schade die aan de oogzenuw is ontstaan kan namelijk niet meer worden hersteld. De glaucoombehandeling kan alleen de beschadiging van de oogzenuw afremmen of stoppen.

Eerst meten, dan weten!
De behandeling van glaucoom begint een gedegen oogcheck. Wij adviseren een controle van het oog middels een 3D OCT scan. Bij het vermoeden van glaucoom wordt een aantal onderzoeken gedaan:

  • Meting van de oogdruk
  • Gezichtsveldonderzoek
  • Onderzoek van de oogzenuw
  • Onderzoek van de kamerhoek

Dit levert de informatie op om de diagnose glaucoom te kunnen stellen en een goed behandelplan te maken voor uw ogen. Het is dan ook van belang, dat de oogmetingen met de juiste precisie-instrumenten wordt uitgevoerd.

De juiste oogdruppels
Vaak is het nodig om bij glaucoom de oogdruk te verlagen. Dit kan door middel van speciale oogdruppels. De samenstelling van de oogdruppels wordt afgestemd op uw specifieke situatie.

Laserbehandeling
Wanneer een behandeling met oogdruppels de oogdruk niet voldoende verlaagt, of als de oogdruppels teveel bijwerkingen geven, kan gekozen worden voor een laserbehandeling. Dit gebeurt heel gericht met een dunne, felle lichtstraal via een microscoop. Bij glaucoombehandeling met een laserstraal kan de aanmaak van kamervocht worden geremd of de afvoer hiervan worden verbeterd.

Bron: Oogfonds.nl

Operatie
Als glaucoommedicatie en een laserbehandeling onvoldoende effect hebben, is een glaucoomoperatie mogelijk. De meest voorkomende operatie bij glaucoom is de trabeculectomie. Bij deze glaucoomoperatie wordt aan de bovenzijde van het oog, op de grens van de iris, een soort luikje in het oogwit gemaakt. Het kamerwater kan via dit luikje uit de oogbol wegstromen onder het bindvlies (de conjunctiva).

Als de trabeculectomie als glaucoomoperatie niet het gewenste resultaat geeft, kan gekozen worden voor het plaatsen van een drainage-implantaat. Het drainage-implantaat is een kunststof slangetje met daaraan een siliconen plaatje. Het slangetje wordt in de voorste ruimte van het oog (voorste oogkamer) geplaatst ter hoogte van de kamerhoek. Het plaatje wordt aan de buitenkant van het oog op het oogwit gehecht en afgedekt met slijmvlies (conjunctiva) en een stukje donoroogwit. Het kamervocht loopt via het slangetje weg naar het siliconen plaatje dat als een soort opvangreservoir werkt. Vanuit het plaatje wordt het kamerwater opgenomen door het slijmvlies. Hierdoor daalt de oogdruk en verhelpt deze operatie glaucoom.

Ook is het mogelijk om de ooglens te verwijderen om zo de oogdruk te verlagen. Het verwijderen van de ooglens is een staaroperatie. Met het verwijderen van de ooglens ontstaat er meer ruimte voorin het oog.

Analyse oog, gemaakt met een Topcon DRI-OCT1

Laat uw ogen regelmatig checken!

Uw ogen moeten een heel leven mee. Ze hebben al veel meegemaakt, en wordt voortdurend belast. Glaucoom gaat vaak gepaard met ouder worden. Het is van belang er heel vroge bij te zijn, omdat het verlies aan zicht blijvend is. Laat daarom regelmatig uw ogen checken!

Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt

Helaas is de informatie op deze pagina nog niet compleet. Wij zullen het zo snel mogelijk aanvullen, zodat u alle relevante informatie over glaucoom hier kunt vinden. Voor nu verwijzen wij u naar:

www.oogfonds.nl

 

 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie, of wilt u weten waar een controle met de Topcon 3D OCT in uw buurt plaats kan vinden? Stuur dan een bericht, zodat wij u verder kunen helpen.

Contact

Wilt u meer informatie, of weten waar u terecht kan voor een behandeling? Stuur ons dan een bericht.

Marconistraat 9
6902PC Zevenaar

088 088 8160

info@omax.nl

Uw bericht